Even bijkomen

Een christelijk rustpunt op het drukke internet


2 reacties

Wie is je vader?

Al enkele jaren ben ik bezig met genealogie oftewel het onderzoek naar mijn voorouders. Niet omdat het een must is, maar juist omdat ik in geschiedenis geïnteresseerd ben en het leuk vind om in oude archieven te neuzen. Wat is er dan leuker om in je eigen geschiedenis te zoeken? Het programma ‘Verre verwanten’ van Teleac maakte deze hobby nog leuker. Er zijn mensen die zich afvragen waar dit nu eenmaal goed voor is. Aan de ene kant kan ik dat begrijpen, maar aan de andere kant juist niet. Natuurlijk gaat het om jezelf, maar wie je bent heeft veel, zo niet alles te maken met wie je verwekt heeft en hoe je opgevoed bent. Daarom zijn er veel mensen die vandaag de dag op zoek gaan naar hun biologische ouders.

In veel culturen vragen de mensen eerst naar je ouders. ‘Tante Es’, het alter-ego van Jürgen Raymann, begint elk interview met “Wie is je vader en wie is je moeder?”. Niet altijd prettig misschien, maar je bent nu eenmaal het product van je ouders. Dat je op je ouders lijkt, is al duidelijk bij de geboorte. Goedbedoelende mensen vertellen dat de neus van je vader is en de ogen nu juist van je moeder. Je hebt als het ware helemaal niets van jezelf. Ook in karaktertrekken is het duidelijk. Die heeft een “aardje naar zijn vaartje” is een bekend gezegde over de karaktertrekken van kinderen en hun vader. Het mooie lied ‘Papa’ van Stef Bos laat zien dat die karaktergelijkenissen zichtbaarder worden naarmate je ouder wordt. Ik heb velen horen klagen dat ze dezelfde fouten maken als hun ouders, terwijl ze vastbesloten waren geweest dat nu juist NIET te doen.

Het is voor een mens onmogelijk om zijn of haar afkomst af te zweren. Je kunt het milieu verlaten, je kunt je naam wijzigen, je kunt in je eentje op de maan gaan wonen, maar je bent en blijft een kind van je ouders. Niets kan daaraan veranderen. De erfenis zit in je genen, het zit in je bloed en je kunt het er onmogelijk uit krijgen. Of je dat nu wenselijk vindt of niet.

Het Evangelie van Mattheüs begint bij de stamboom van Jezus Christus. Iets dat voor de mensen van toen heel belangrijk was. Jezus was niet alleen mens, want Hij was door de Heilige Geest verwekt. En dat is te zien in Zijn leven. In Johannes 14:6-11 vertelt Jezus over de relatie tussen Hem en God de Vader. De leerling Filippus begreep het niet helemaal en vroeg Hem: “Laat ons de Vader zien”. Jezus antwoordde, dat als je Hèm gezien had, je meteen ook de Vader had gezien, want de dingen die Jezus deed, deed de Vader ook. Sterker nog, God de Vader deed de dingen dóór Hem heen. Hij was als het ware een kopie van Zijn Vader.

Volgens Johannes 1 : 12 zijn allen die Jezus aangenomen hebben, kinderen Gods. En wij mogen Abba (lieve Papa) tegen God zeggen. Dat is geweldig, want God is een volmaakte Vader, veel beter dan mijn aardse, biologische vader. Hij maakt de fouten niet die mijn aardse vader wel deed. God is volmaakt in Zijn liefde naar mij toe. Ik wil op Hem lijken.

De stamboom van mijn verleden blijf ik doorzoeken en wat God betreft hoop ik in eerbied te mogen zingen als Stef Bos:

Papa, ik lijk steeds meer op Jou.…

Papa, ik hou steeds meer van Jou!

Advertenties


1 reactie

Ik mag die Paus wel.

Op twitter kwam ik vandaag de volgende uitspraak van de Paus tegen: ” It is not enough to say we are Christians. We must live the faith, not only with our words, but with our actions. “. (Vertaling: Het volstaat niet te zeggen dat we christenen zijn. We moeten het geloof leven, niet alleen met onze woorden, maar met onze daden.)

Wat een waar woord zegt hij daar. Zoals ik in eerdere bijdragen al heb aangegeven zijn onze daden van belang. We kunnen wel zoveel zeggen, maar als onze daden niet in overeenstemming zijn met onze woorden, zijn ze niets waard.  Als we zeggen dat we een nieuwe schepping zijn, dan moet dat aan ons leven te zien zijn. Gelukkig is er een weg terug.

Ik denk dat het verstandig is om niet te koop te lopen met je “heiligheid”. Een christen is niets meer dan een niet-christen. De meerwaarde voor ons leven is het feit dat we een God hebben, die van ons houdt. Hij wil ons vergeven, als we bij Hem komen. Maar die meerwaarde geldt voor ieder mens. Het enige is dat wij het geloven en er gebruik van maken. Niet alleen de niet-christen heeft Gods vergeving nodig, maar de christenen net zo veel. En als mocht je denken dat ik onzin vertel….. Nou, ik (Louis dus) heb die vergeving wel degelijk nodig en gekregen ook.

Als de ‘vertegenwoordiger van Christus’- de Paus dus- aangeeft dat we ons geloof met onze acties moeten laten zien, dan zeg ik daar ‘Amen!’ op. In veel dingen verschillen Paus Franciscus en ik van mening. Maar dat geeft niet. Als hij oprecht Jezus wil volgen en dat laat zien door zijn daden, wie ben ik dan om hem te veroordelen?

Die Paus…   Ik mag hem wel.


Een reactie plaatsen

Aardbevingen onder ons geloof (2)

Op de vraag of we de gelijkenis van Jezus op de situatie in Groningen kunnen toepassen, is mijns inziens het antwoord: Nee. Toch wil ik er eens naar kijken.

In Mattheüs 7:24-27 zijn twee kernzaken te vinden; de eerste is: “Mijn woorden horen” oftewel Jezus’ woorden horen.

Als Jezus spreekt over Zijn woorden horen, dan gaat het om wat Hij zegt. Dit is de eerste basis van ons fundament: de woorden van Jezus. Helaas worden die woorden van Jezus vaak overstemd door theologische dogma’s, beschouwingen en – wat ik het lastigst vind – ze worden vaak uit de context gehaald. Woorden van Jezus worden ook nogal eens algemeen toegepast, terwijl Jezus ze voor een bepaalde persoon of kleinere groep heeft bedoeld. Dit kan zeer verwarrend werken.

De tweede kernzaak is “De woorden van Jezus doen”. De voorwaarde is ook dat je wat met die woorden moet doen. Maar als je niet op de juiste manier naar de woorden van Jezus luistert, kan je Zijn woorden ook niet goed uitvoeren, oftewel: doen.

Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mensen zijn, die denken dat ze hun geloof op Jezus’ woorden bouwen, terwijl het juist de woorden van voorgangers, dominees of boekenschrijvers zijn. Als dan het ‘aardgas’ weggehaald wordt, dan lijdt het geloof schade. Datgene waarop je dacht te bouwen bleek niet in staat waar te maken wat het ogenschijnlijk beloofde. Je raakt teleurgesteld in Jezus of in jezelf, omdat je Zijn woorden niet kunt doen en Zijn beloften dan niet waar lijken te zijn. Heel wat mensen zijn hierdoor zwaar beschadigd!

Ik wil nu een paar algemene woorden van Jezus laten horen… Woorden die niet voor een specifieke persoon of groep zijn gezegd. Maar wel woorden die, als je daarop bouwt, zijn als een rots zonder verborgen aardgasvelden.
Daar kan je wél je geloof op bouwen.

Mattheüs 6:33, 34 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Mattheüs 22:37-39 Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.


Een reactie plaatsen

Aardbevingen onder ons geloof (1)

Als je de berichten over de aardbevingen in Groningen hoort; muren die scheuren, huizen die verzakken en mensen die bang zijn om in hun eigen huis te slapen. Moet je dan net als ik denken aan dat verhaal over de wijze en dwaze man?

Hier even de Groningse situatie: In 1959 is de gasbel gevonden in Slochteren. Men is in 1963 gestart met de gaswinning. Sinds 1986 worden er aardbevingen waargenomen. Tot 2013 zijn er 720 bevingen geregistreerd die toe te schrijven zijn aan de gaswinning. Daarvan waren er 234 zwaarder dan 1.5 op de schaal van Richter. Bevingen die beneden de 1.5 zijn, worden in de regel niet gevoeld. Maar het aantal zwaardere bevingen neemt toe. Onze regering heeft geen idee, hoe ze de aardbodem in Groningen weer stabiel kunnen maken.

Zouden we de situatie in Groningen en de gelijkenis uit de Bijbel door kunnen trekken, zonder daarbij aan Jezus’ woorden afbreuk te doen? Ik heb daar zo mijn gedachten over, maar ben wel benieuwd wat jij ervan denkt? Volgende week deel 2 met mijn gedachten.

 


3 reacties

Laatste dag…. ?

Volgens velen is vandaag de laatste dag dat je iemand een goed nieuwjaar mag wensen. In plaats van “Gelukkig nieuwjaar!”  heb ik vooral veel mensen elkaar  “De beste wensen” horen toewensen, waarbij je een slap handje kreeg. De beste wensen, wat betekent dat? Want vager kan je een wens niet maken. En dan is het ook nog maar 1 keer per jaar. Zou het niet mooier zijn als we elkaar altijd het beste toewensen als we elkaar begroeten? Dat we van het gebruikelijke “hoi”, weer teruggaan naar “Goedemorgen!”; “Goedemiddag!” en “Goedenavond!”. En het gaat me vooral om het GOEDE, dus lijkt mij een begroeting als “Môgge” niet voldoende. Het is wel de bedoeling dat we het echt menen. In het boek “de Hobbit” laat de kennismaking van Bilbo met Gandalf zien hoe weinig we nadenken over een begroeting (klik hier).

In Israël zeggen ze “Shalom” dat  “Vrede zij u” betekent.  Arabieren zeggen Salaam Aleikum tegen elkaar. En dat betekent “Vrede kome over je”. Shalom heeft veel Semitische synoniemen, die allen volledigheidvervullingwelbevinden betekenen. Vandaag wil ik een lans breken voor het herinvoeren van “beste wensen” bij elke begroeting. Wens elkaar oprecht vrede of geluk of liefde toe, want dat zijn zaken die ieder mens nodig heeft. Misschien, je weet het toch maar nooit, kan dat zelfs een beetje vrede onder mensen brengen. Al is het maar heel klein. Vandaag wat mij betreft is niet de laatste, maar juist de eerste dag dat ik je de beste wensen zal wensen. Dus……

IK WENS JE EEN HEEL GEZEGEND, VREDIG, GELUKKIG EN LIEFDEVOL JAAR TOE. 


Een reactie plaatsen

God wil geen flauwe hap!

zoutpilaar2

Dit is een zoutpilaar in de Dode Zee. Deze foto heb ik overgenomen van http://www.vanlut.be. Maar zo heb ik ze ook zien staan begin jaren ’80. Toen heb ik zelf in de Dode Zee gezwommen. Dat was leuk, want je blijft drijven. Zelfs als je probeert om onder te duiken, lukt het niet. En toen ik uit het water kwam, was ik binnen korte tijd helemaal wit, vanwege al het zout op mijn huid. Snel douchen was het devies en daarvoor stonden overal douches in de omgeving.

Zout is mooi, zout is goed, maar je moet er ook niet teveel van hebben. Laatst stond in de krant dat Nederlanders teveel zout consumeren. Vrouwen krijgen anderhalve gram per dag teveel. Mannen zelfs 3 gram teveel. Misschien komt dat wel omdat mannen graag van een hartige hap houden. Het vervelende is, dat zout in bijna alle levensmiddelen zit die we in de winkel kopen. En ik was helemaal verbaasd, toen ik merkte dat er in zoete drop soms meer zout zit, dan in zoute drop. Als je last van hoge bloeddruk hebt, kan je maar beter geen drop eten. Maar toch is zout erg belangrijk. Iedereen heeft het nodig.

God vindt zout belangrijk. In Leviticus hoofdstuk 2 vers 13 staat dat alle offers gezouten moeten worden. Naar mijn idee betekent dat: God houdt niet van een flauwe, slappe hap. God wil dat het offer ergens naar smaakt. Hoewel God nog nooit één van de offers gegeten heeft, want dat deden de Levieten en de priesters. Hoe dan ook: God wilde dat er zout werd gebruikt.

Zout heeft een paar goede eigenschappen. De eerste die ik wil noemen is: het geeft smaak. Job, een man naar mijn hart, zei in hoofdstuk 6 van het boek Job: Laat zich een flauwe spijze eten zonder zout? Of is er smaak aan eiwit? Ik weiger ze aan te raken, zij zijn mij walgelijke spijze. (NBG 51)
Zo, Job is duidelijk. Een eitje zonder zout gaat er bij hem niet in. En eigenlijk vraag ik me wel eens af hoe het nou komt dat wij zo graag zout willen hebben. Ik weet dat er mensen zijn die zoutloos moeten eten, maar ik vind er niets aan. Maar ja, alles went, zeggen ze. Dus ook dat schijnt te kunnen.

Een andere eigenschap van zout is: het gaat bederf tegen. Mijn vader zei altijd: Gezegend de man die het haring kaken heeft uitgevonden. Het kaken van de haring houdt in dat de kieuwen en ingewanden worden verwijderd, behalve de alvleesklier, want die zorgt voor een bepaald enzym waardoor de haring zo lekker zacht wordt. Het zout zorgt er vervolgens voor dat de haring lang bewaard kan blijven en zijn speciale smaak heeft. Gezouten vlees en vis kun je langer bewaren.

Maar er is meer, zout zuivert namelijk ook. Mensen gaan naar de Dode Zee in Israël als ze bepaalde huidproblemen hebben. Eczeem en psoriasis verdwijnen als sneeuw voor de zon als ze gedurende een paar weken regelmatig in de Dode Zee hebben gebaad. Dit komt door het zout, magnesium en bromine die in grote hoeveelheden te vinden zijn in het water.

En de laatste eigenschap die ik wil noemen is voor sommige mensen een lastige eigenschap: zout maakt dorstig. Als wij een keer bij ons favoriete restaurant gaan eten, dan drinken we wel eens een cocktailtje. En dan zit er aan de rand van die cocktail een rand van zout. De eerste slok is dan ´brrr´ maar dan drink je verder, en smaakt het lekker. Ja, die mensen denken ook: als we er een goeie rand zout langs doen, dan drinken ze meer. Kunnen we meer verkopen. En bij sommige fastfood bedrijven gooien ze ook extra veel zout op de friet, zodat de mensen meer dorst krijgen daarna.

Jezus zegt in Mattheüs 5:13: ‘U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.’ Zo, heftige woorden! Want Jezus zegt het als het ware ook tegen ons. Als ik op internet kijk, of naar TV en als we in andere gemeentes komen, dan vraag ik me soms wel eens af: hoe zout is de gemeente van Jezus Christus vandaag de dag nog?

Efeze 4:17-19: Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven..
De wereld is alleen maar bezig met zichzelf. De maatschappij wordt steeds egoïstischer. Iedereen lijkt alleen maar met zijn/haar eigen dingen bezig te zijn. En soms lijkt het erop dat christenen niet meer voor Gods waarheid durven op te komen. Bekering wordt afgezwakt tot iets vrijblijvends en vaags.

Er zijn christenen die zeggen: ‘Bekeren? Nou, dat is gewoon omdraaien. Als jij rechts staat ten opzichte van God en God staat aan de andere kant, dan hoef je je alleen maar om te draaien en loop je met God mee.’ Maar dat is niet het hele evangelie! Want zonde en vergeving horen bij die bekering. Helaas zijn er gemeentes waar het woord zonde taboe is, je mag van hen de andere christen niet meer vertellen wat zonde is. Maar zonde, daar hebben we toch allemaal wel last van.

Prijs de Heer, we hebben een God die onze zonden wil vergeven! God is groter dan de zonde! Het is toch erg dat je in een kerk niet meer durft te zeggen: mensen, wij allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God (Rom. 3:23). ‘Maar dank God dat we door Jezus Christus…’ nee dat zeggen ze niet meer. Alleen: ‘God is liefde’. Dat wordt er gezegd. Ja, God is liefde, maar God is ook een allesverterend vuur! Het hele evangelie wordt uitgehold!

Hoe kunnen wij dan het zout der aarde zijn? Ik ben daarnet gestopt bij Efeze 7 vers 19. En ik ben ervan overtuigd dat er mensen zijn die denken: ‘waarom stopt ie nou daar?’ Het volgende vers geeft toch het antwoord!

Paulus zegt in Efeze 4:20-24: ‘Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.’

We moeten ons niet alleen omdraaien in de richting van God, maar we moeten onze levensstijl aanpassen. Als we vergeving van onze zonden hebben ontvangen, dan moeten we ook stoppen met zondigen. We moeten ons bekleden met de nieuwe mens, die geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Het is nu de tijd dat we Gods liefde kunnen gaan tonen door die rechtvaardigheid en heiligheid. Niet door het te zeggen, maar door het te doen! De wereld wordt liefdelozer en mensen denken dat liefde alleen maar seks is. Wij mogen het tegendeel laten zien!

Jezus gaf Zijn leven uit liefde voor: ONS. Dàt is liefde. Die liefde heeft niks met seks te maken. Seks is een leuke bijkomstigheid als je getrouwd bent. Maar meer ook niet. Ontrouw neemt hand over hand toe in de wereld, en bij christenen gebeurt het ook. Hoe dat kan? Door veel televisieprogramma’s worden we gehersenspoeld. Omdat we kijken naar soaps en series die het niet zo nauw nemen met Gods manier van leven. En dan wordt het normaal voor ons. We kijken ernaar, en we zien het en we denken, achja, waarom ook niet.

God wil dat wij ZOUT zijn. Het zout der wereld. Kol. 4 vers 5 zegt: Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn, en buit de geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Wij mogen laten zien dat we een levende God hebben. Een God die van ons houdt, een God die de mensen een nieuwe hoop wil geven, een nieuwe toekomst wil geven! En dat mogen we laten zien, dat mogen we vertellen, dat mogen we laten merken in ons wezen, in wat we doen, en hoe we leven, enzovoorts.

Als we zout zijn, dan zorgen we eigenlijk dat de mensen om ons heen dorst krijgen. Jesaja 55 zegt: ‘O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.

Er is er maar één die in overvloed vreugde kan geven voor je ziel, en dat is God. We moeten naar Hem luisteren en we moeten de mensen laten zien dat in Gods Woord leven te vinden is. Elke dag kunnen we iets laten zien van de vrucht van de Heilige Geest waardoor de ongelovigen om ons heen een verlangen zouden kunnen krijgen, dat ze dorst krijgen omdat ze God willen leren kennen. Dat zou toch mooi zijn. Niet door wat we zeggen, maar door wat we doen. Door wie we zijn. Dat ze daardoor God zien en denken: he, zij hebben toch iets meer.

Ik heb geschreven dat God wilde dat de offers gezouten werden. Waarom was dat?
Er staat namelijk in Leviticus 2:13 dat het zout, het zout is van het verbond. Want hoe ging dat met de offers? De dieren werden gedood, en het bloed werd opgevangen in een schaal. Maar er kon altijd nog wat bloed zitten aan het vlees, dus werd het vlees gewassen voordat het op het altaar werd gelegd. Dan werd er zout over heen gedaan om eventueel het laatste beetje bloed weg te halen, maar ook om bederf tegen te gaan. Tegen bederf, omdat het in het Midden Oosten vaak heet is. Soms bleef het offer even liggen, dus het moest goed blijven. En dan zegt Jezus: ´Jullie zijn het zout der aarde´. Wij zijn ervoor om als ´Gode welgevallig offer´, rein en gezuiverd te zijn. Maar er is meer. Wij zijn mensen van het nieuwe verbond. En in dat nieuwe verbond mogen we zout zijn voor de wereld om ons heen, maar ook voor elkaar. Aan de wereld om ons heen, mogen we zonder verwijten laten zien wat het leven met God inhoudt. Dus het vingertje kunnen we thuis laten. En we mogen elkaar als christenen wijzen op het feit dat, àls we gezondigd hebben, en dat gebeurt best wel eens een keer, dat we altijd mogen zeggen: ´ho ho, niet wanhopen, want als je je zonden belijdt, Hij is getrouw en rechtvaardig om de zonden te vergeven en ons te reinigen (als het zout) van ALLE ongerechtigheid´ (1 Johannes 1:9). En als iemand in zak en as zit omdat ie het ´verknalt´ heeft, dan mag je tegen die persoon zeggen: ´joh, ga nou niet in een hoekie zitten, maar ga naar de Heer toe. Belijd je zonde. Belijd het feit dat je ´flauw´ bent. Belijd dat je niet meer ´zoutend´ bent. En God is getrouw en rechtvaardig om je weer ´zout´ te maken.

Wij kunnen flauw zout niet zout maken. Zout moet zout zijn. En God wil dat wij zoutend zout der aarde zijn. God wil dat we staan voor wat we staan. Of je nu jong of oud bent, dat maakt helemaal niet uit. God wil ook, al zou je helemaal niks meer kunnen, je gebruiken om zout te zijn. Zout voor de mensen om je heen, zout voor je familie en christenen. Wees voor je omgeving zoutend zout, dan ben je voor God geen flauwe hap.


1 reactie

Gezegend Nieuwjaar!

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar, willen we iedereen een heel gezegend 2014 wensen.

Het vorige jaar is een wisselend jaar geweest, waarin weinig tijd was om EVEN BIJKOMEN bij te houden. Maar nieuwe tijden zijn aangebroken en dat betekent dat je ons regelmatig weer bezig zult zien en dat de site een hele verandering zal ondergaan.